Nota legal


Dades del propietari:

Amb conformitat a allò establert en la llei de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI), s'informa als usuaris de www.hotelelcaudelpapibou.com que aquestes son les dades del propietari d'aquest lloc web:

Nom: XXXXXXXXX
Adreça: Carrer Major, 10 - 17113 - Peratallada
NIF/CIF/NIE: **************
Telèfon de contacte: +34 972 634 716
e-mail de contacte: info@hotelelcaudelpapibou.com
L'accés al lloc web www.hotelelcaudelpapibou.com, propietat de XXXXXXXXXXXXXXXXX y l'ús dels serveis que s'ofereixen en aquest lloc, implica l'acceptació dels següents termes i condicions d'ús:

Propietat Intel·lectual:

El disseny, codi, fonts i continguts del lloc web www.hotelelcaudelpapibou.com estan protegits per la legislació espanyola en el que fa referència a la propietat intel•lectual i industrial a favor de XXXXXXXXXXXXXXXX, quedant prohibida la seva reproducció, distribució o comunicació publica total o parcial, sense l\’autorització expressa de XXXXXXXXXXXXXXXXX.

Política de Privacitat i Protecció de Dades (L.O.P.D.):

XXXXXXXXXXXXXXXXXX informa als usuaris del lloc web www.hotelelcaudelpapibou.com, que podrà crear un arxiu automatitzat amb les dades personals que siguin posades en el seu coneixement ja sigui com a conseqüència de l’ús dels serveis oferts a www.hotelelcaudelpapibou.com, degut a enviaments de correu electrònic de contacte a info@hotelelcaudelpapibou.com per l’ús de formularis o inscripció presents al lloc web. En qualsevol cas, l’emmagatzemament, protecció i ús d’aquestes dades per part de XXXXXXXXXXXXXXXXXX serà conforme a l’estricte compliment del que preveu la legislació en matèria de protecció de dades.
En compliment del disposat en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els usuaris podran exercir, en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel•lació de les seves dades que s’haguessin recopilat i arxivat. L’exercici d’aquests drets s’haurà d’efectuar mitjançant comunicació escrita dirigida a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (carrer Major, 10 – 17113 Peratallada) o a l’adreça de correu electrònic de contacte (info@hotelelcaudelpapibou.com) indicant en qualsevol dels casos, com a referència “Dades Personals” i el referit dret que pretenen accionar, adjuntant còpia del seu Document Nacional d’Identitat (D.N.I.), Numero d’Identificació d’Estrangers (N.I.E.) o passaport, segons sigui preceptiu.

Disponibilitat i actualitzacions:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX es reserva el dret d’interrompre en qualsevol moment i sense avís previ, l’accés al lloc web www.hotelelcaudelpapibou.com, així com a modificar o eliminar la configuració del lloc, els continguts que es mostren o la prestació de qualsevol o tots els serveis que s’hi ofereixen, ja sigui degut a motius tècnics, de seguretat, de manteniment o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció, edició o eliminació podrà tenir caràcter temporal o definitiu sense que això derivi en cap responsabilitat per a XXXXXXXXXXXXXXXX.

Ùs del lloc web, els seus continguts i serveis:

L’accés als continguts i serveis que s’ofereixen en www.hotelelcaudelpapibou.com, així com la seva utilització per part de l’Usuari, es fa per al seu propi compte i risc.
XXXXXXXXXXXXXXXXXX no es responsabilitza de possibles danys o prejudicis que pugi patir l’Usuari, ni de possibles problemes tècnics o fallides en els equips informàtics de l’Usuari que es produeixin degut a:
Un mal ús dels continguts o serveis de www.hotelelcaudelpapibou.com per part de l’Usuari.
Errors, defectes o omissions en la informació facilitada quan procedeixi de fonts alienes a XXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Intromissions il•legítimes fora del control de XXXXXXXXXXXXXX per part de terceres persones.

Marques:

A www.hotelelcaudelpapibou.com es poden mencionar de fora indirecta i a nivell informatiu alguns termes i logotips, que son marques registrades pels seus respectius propietaris; no ens fem responsables de la utilització inadequada que d’aquestes marques poguessin fer-ne terceres persones.

Enllaços:

XXXXXXXXXXXXXXXXX no es fa responsable d’aquelles altres dades, llocs web o arxius als que es pugui accedir mitjançant enllaços (links) disponibles entre els continguts de www.hotelelcaudelpapibou.com, ja que aquestes pàgines o arxius objecte d’enllaç son responsabilitat dels seus respectius titulars. Es per això que XXXXXXXXXXXXXX, ni aprova ni fa seus els productes, serveis, continguts, informació, dades, arxius i qualsevol tipus de material existent en les citades pàgines web o arxius i no controla ni es fa responsable de la qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació continguts, dades i serveis existents en els llocs enllaçats i que son aliens a www.hotelelcaudelpapibou.com, de conformitat amb allò disposat en la LSSICE. En el cas que un òrgan competent declari la il•licitud de les dades, ordenant-ne la seva retirada o que s’impossibiliti l’accés a aquestes dades, o s’hagués declarat l’existència de lesió, els enllaços que s’indiquin serien immediatament retirats, en quant així se li notifiqui expressament a XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

© Tots els drets reservats.